Лог матча
Выбрать игру
-01:30 Игра началась
02:09
02:25
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
43%2983400.8
38%383510.1
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
11%387-611.5
7%25745
02:56
03:23
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
37%500-404.6
7%388130
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
28%5142160.1
29%322700.8
03:22
03:56
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
7%748-415.1
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
93%9314013.1
06:27
06:30
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
67%6251551.3
1%391.4
33%10442
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%-92
07:22
07:32
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%261-1020.1
11%279410.8
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
32%61246
39%237801.5
17%67207
07:53
08:09
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
17%1681651.5
16%6122486.6
24%771482.5
13%1471641.13.3
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
18%738-1164.2
8%31101.9
5%419220.1
08:54
09:20
разбил smoke на
09:19
09:22
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
49%559321.3
29%269188
23%94590.8
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%-71
10:43 разрушил Dire Tier 1 Top Tower
11:31
11:41
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
8%-1212.5
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
57%7772465.3
0%5
35%1482190.2
12:29
12:47
разбил smoke на
12:49
13:18
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
12%739-971.3
3%224170.1
21%56630125.4
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
25%8344111.1
13%267-573.412.0
26%416631.5
14:38
14:46
разбил smoke на
15:08 разрушил Dire Tier 1 Middle Tower
15:52
15:58
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
43%2041101.56.3
24%297227
33%69286
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%-151
16:38
17:04
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
16%15276302.5
0%350-8
20%6174354
9%6955133.3
29%1120933935.18.0
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
8%718-433.1
18%21362446.5
0%45414717.3
2%5532550.2
16:42 Dire Tier 1 Bottom Tower разрушена крипами
16:55 Radiant Tier 1 Top Tower разрушена крипами
17:33
17:39
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
24%81262
43%3011141.63.7
33%66562
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%-158
18:16 разрушил Radiant Tier 1 Bottom Tower
18:44
18:53
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
87%17942271.5
5%5
1%791.9
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%86-100
7%812104.0
19:18 разрушил Radiant Tier 1 Middle Tower
19:25
19:31
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
41%738655.7
38%3201062742.7
21%88119
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%-166
19:29
19:31
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
56%348900.9
44%3295020.9
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%-271
19:47
19:57
разбил smoke на
19:55
20:47
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
4%1381-1351.8
4%2932779.8
10%10122522.2
15%25473504.0
5%5584220.1
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
13%185928234.3
26%19692808607.38.0
5%4122061.7
7%1148-513.5
11%1526870
22:20
23:12
не забрали Рошана -3663 золота
22:23
22:43
разбил smoke на
22:25 разрушил Radiant Tier 2 Bottom Tower
22:29
23:05
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
20%15326050.2
22%13836763.1
21%22794712.8
10%73722919.3
6%685482
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%-141
19%166287-2377.84.0
0%-451
3%435-931.7
22:34
23:15
забрали Рошана +4228 золота
23:14
28:14
взял Aegis
23:36
23:39
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
29%4984130.6
50%1165991.7
21%2551
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%-334
23:58
24:15
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
18%726683
37%8852725.6
2%2331301.9
25%12454061.9
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
2%778-222
9%103.512.0
7%310117104.0
24:10 разрушил Radiant Tier 2 Top Tower
25:03 разрушил Radiant Tier 2 Middle Tower
25:16 разрушил Radiant Tier 3 Bottom Tower
26:15 разрушил Radiant Ranged Bottom Barracks
26:44
27:10
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
50%28713485.6
18%117443417.5
2%344
10%4842722
1%167.5
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
3%256-5084.7
14%72616
3%284-881.8
0%85
27:11 разрушил Radiant Melee Bottom Barracks
27:23 Dire Tier 2 Top Tower разрушена крипами
27:33
28:40
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
3%36718724.2
8%22792862.5
25%260046417.5
9%169913050.3
13%372990044.3
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
9%3348-4000.711.6
3%312-1325.6
2%1126-212.1
19%33731336687.84.7
9%1291-1005.412.0
27:41
27:51
разбил smoke на
29:24
29:45
разбил smoke на
29:42
31:24
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
16%469817050.130.5
7%4353542720.1
8%125060731.8
15%243511518.6
15%36728164.1
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
10%1463107-355.60.1
8%8751095.4
12%378114922.910.7
4%675-466.5
5%17431820.7
30:08 разрушил Radiant Tier 3 Middle Tower
30:33 разрушил Radiant Melee Middle Barracks
30:56 Radiant Ranged Middle Barracks разрушена крипами
32:37
33:08
забрали Рошана +515 золота
33:08
38:08
взял Aegis
33:23
33:35
разбил smoke на
33:28
34:17
neonMVPDMGHealGoldSSDSlow
32%8345176710.627.6
17%183977621580.5
4%186-252.9
15%366711754.5
3%436-13017.0
EVOSMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%127-154
12%1933120-8678.46.7
0%221-2674.0
15%649579622.6
3%525-703.6
34:23 разрушил Radiant Tier 3 Top Tower
Neon победили!
EVOS MVP Fights
neon MVP Fights