Лог матча
Выбрать игру
-01:30 Игра началась
00:28
01:08
NCMVPDMGHealGoldSSDSlow
1%865-40
Na`ViMVPDMGHealGoldSSDSlow
75%467914.9
24%348392
03:07
03:24
Na`ViMVPDMGHealGoldSSDSlow
42%5321654.0
48%212641.6
NCMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%184-56
10%33779
03:32
03:53
Na`ViMVPDMGHealGoldSSDSlow
38%27198
62%812230
NCMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%8118
04:08
04:43
разбил smoke на
04:59
05:16
NCMVPDMGHealGoldSSDSlow
68%7613662.1
Na`ViMVPDMGHealGoldSSDSlow
9%333136
23%76399
06:22
06:32
Na`ViMVPDMGHealGoldSSDSlow
44%389773.3
18%3601942.5
NCMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%-69
0%496
38%140575.7
06:36
06:42
Na`ViMVPDMGHealGoldSSDSlow
42%19297
58%489204
NCMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%135-91
08:58
09:07
Na`ViMVPDMGHealGoldSSDSlow
36%5
64%695222
NCMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%42-62
09:08
09:13
NCMVPDMGHealGoldSSDSlow
100%8351984.7
Na`ViMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%-74
09:55
10:14
Na`ViMVPDMGHealGoldSSDSlow
29%238854
2%163191
NCMVPDMGHealGoldSSDSlow
16%28898
22%507356
32%722183
11:14 Dire Tier 1 Top Tower разрушена крипами
11:18
11:35
Na`ViMVPDMGHealGoldSSDSlow
39%978389
36%5022770.6
26%17645
NCMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%-85
0%185-65
12:48
13:04
Na`ViMVPDMGHealGoldSSDSlow
27%1064320
25%8312711.9
12%419102
17%231881.8
7%440664.0
NCMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%-92
12%195-17110.1
1%10010
13:14 разрушил Dire Tier 1 Middle Tower
13:36
13:56
NCMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%80-6
0%493-44
Na`ViMVPDMGHealGoldSSDSlow
81%2139500
19%147283
14:15
14:40
разбил smoke на
14:40
15:09
NCMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%712168
0%345-18
10%1363-815.4
10%9018712.1
0%88122
Na`ViMVPDMGHealGoldSSDSlow
20%21633063
16%19773633.1
22%6381501833.91.6
19%7583027.1
3%132144
15:50
15:57
Na`ViMVPDMGHealGoldSSDSlow
41%576-647.3
NCMVPDMGHealGoldSSDSlow
14%601187
23%103553.6
13%941403.2
10%222249
15:53
15:59
Na`ViMVPDMGHealGoldSSDSlow
39%473129
29%196297
32%28180
NCMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%-108
16:20 разрушил Radiant Tier 1 Bottom Tower
16:38
16:46
NCMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%764
0%749-175
Na`ViMVPDMGHealGoldSSDSlow
41%57928873.7
37%6072662.0
22%19048
17:25
18:06
Na`ViMVPDMGHealGoldSSDSlow
16%2402986
26%82529712.6
15%20074533.9
23%13192844771.2
4%498550.1
NCMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%-50
6%8281247.9
2%1452-142
9%10896323612.1
17:45 Dire Tier 1 Bottom Tower разрушена крипами
17:54 разрушил Radiant Tier 1 Middle Tower
18:24 разрушил Dire Tier 2 Bottom Tower
19:29
19:59
забрали Рошана +849 золота
19:59
24:59
взял Aegis
19:30
19:58
разбил smoke на
19:57
20:24
NCMVPDMGHealGoldSSDSlow
3%119583
20%237136318.1
14%1784-176.3
8%19564734.3
4%592139
Na`ViMVPDMGHealGoldSSDSlow
0%14867
8%3633811.9
2%518-1482.0
26%132720739210
15%2510143010.7
Na’Vi победили!
Na`Vi MVP Fights
NC MVP Fights